دستاورد های پرومیوا

با توجه به افزایش روزافزون توسعه آبزی پروری در دنیا (171 میلیون تن (FAO, 2018))، تحقیقات جهت بهینه کردن شرایط پرورش در حال توسعه می باشد. حدود 20% از صید ماهیان دریایی جهت تولید پودر ماهی و روغن ماهی مورد استفاده قرار میگیرد. نظر به توسعه این صنعت در ایران (علی الخصوص افزایش سایتهای میگو در بوشهر و سواحل مکران) میزان نیاز به پودر ماهی در حال افزایش است و صید ماهیان سطحیزی نمیتواند نیاز به پودر و روغن ماهی را تامین نماید و این شرایط منجر به افزایش بیرویه قیمت این اقلام و در نتیجه قیمت غذا میگردد. تحقیقات بیوقفه توسط تولیدکنندگان غذای آبزیان در خصوص جایگزین مناسب برای پودر ماهی و همچنین سایر نیازهای آبزیان (ماهیان و سخت پوستان) در حال انجام است که بتوانند حداکثر کارایی را با قیمت مناسب و سازگار با محیط زیست به تولید کننده ارائه نماید. امروزه محققین پا را فراتر از تحقیق روی قابلیت هضم اقلام درشت مغذی (پروتئین، چربی و ماده خشک)، به بررسی قابلیت هضم ریزمغذی ها مانند آمینواسیدها و اسیدهای چرب میپردازند تا بتوانند به جیرهای دست یابند که حداکثر کارایی و حداقل آلودگی را ایجاد نمایند. به همین جهت شرکتهای تولیدکننده غذا ناگزیر به سمت تولید غذاهای هوشمند (smart feed) می روند.  

لازم به ذکر است جهت تولید غذای مناسب علاوه بر فرمول مناسب نیاز به دستگاه های به روز به جهت حداقل آسیب وارده به ریزمغذی ها و اسیدهای چرب غیر اشباع و آمینواسیدهای حساس به حرارت (سیستئین و لایزین) میباشد. برای این منظور میتوان قسمت اعظم اقلام حساس به حرارت را از طریق vacuum coater در مرحله نهایی به جیره اضافه نمود. در تولید غذای آبزیان با دستگاههای مدرن حداقل ارتباط پرسنل با اقلام اولیه وجود دارد.  

مجموعه تولیدی صنعتی پرومیوا توانسته است با کمک متخصصین حوزه تغذیه و نیز برنامهریزیهای دقیق و تامین مواد اولیه ویژه اقدام به تولید غذای هوشمند آبزیان با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب نموده و نقش خود را در رفع دغدغه های پرورش دهندگان عزیز ایفا نماید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.